Algemene voorwaarden

Massageruimte en regels
Mijn praktijkruimte beschikt over een degelijke massagetafel en is efficiënt ingericht en heeft
een rustige, frisse atmosfeer en is comfortabel warm.
Voor de massage hanteer ik de volgende regels;
Voor iedere cliënt gebruik ik schone handdoeken, mocht u toch liever uw eigen handdoeken
gebruiken dan kan dit natuurlijk ook.
Mijn massage praktijk is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van
persoonlijke bezittingen.
In verband met de algehele rust in mijn praktijk verzoek ik u om uw mobiele telefoon uit te
schakelen zodat u niet de rust verstoort tijdens uw eigen massage.
In mijn praktijkruimte mag niet worden gerookt.
Mijn massagepraktijk is niet voor het geven van erotische massages bedoeld.
Voor aanvang van uw eerste massagebehandeling stel ik u een aantal vragen, een zogeheten
intakegesprek, om zo inzicht te krijgen in uw medische en sportieve gegevens. Bij twijfel over
de massage van een bestaande aandoening heb ik als masseur het recht om de massage te
staken en u door te verwijzen naar een arts. Wanneer uw arts erin toestemt kunt u natuurlijk
alsnog een vervolgafspraak maken.
Eventueel gebruik van medicijnen, behandeling van een arts, therapeut of specialist dient u
voor aanvang van de massage aan mij mede te delen. In een aantal gevallen is een
aanpassing van de massage namelijk noodzakelijk.
Graag eerder voor de afspraak aanwezig zijn, dit om uitloop te voorkomen en het zorgt
ervoor dat ik de gehele massage kan afmaken.
Bij verhindering dient u uw afspraak minimaal 24 uur voor aanvang te annuleren. Telefoon:
0648142168. De kosten voor een niet of te laat geannuleerde afspraak worden in rekening
gebracht dit omdat de tijd voor u gereserveerd is.
Ik kan geen massage geven aan cliënten met een posttraumatische of pathologische
aandoening. Hiervoor kunt u zonder afspraak terecht bij een fysiotherapeut.
Wanneer u zwanger bent en u voelt zich goed mag u gewoon gemasseerd worden wel willen
wij voor dat u gemasseerd wordt van u weten.